KONFIRMANDKURSUS

Tag med 70-100 andre unge på 14 dages intensivt konfirmandkursus i sommerferien

Priser

Konfirmandkurset er godkendt som et efterskolekursus. Det er muligt at søge om statsstøtte til nedbringelse af egenbetalingen. Beregningsgrundlaget for statsstøtten er husstandsindkomstens størrelse.

Afhængig af indtægtsbestemt tilskud ligger den samlede pris for kurset i 2019 derfor mellem omkring 1.700 kr. og 4.100 kr. Beløbet dækker undervisningen og opholdet. Derudover kommer naturligvis rejseomkostninger til og fra kurset.

Jeres pris

De fleste vil kunne få statsstøtte til kurset. For at kunne søge støtte, skal deltageren ved kursets begyndelse dog have afsluttet 7. skoleår.

Hvis I har spørgsmål til økonomien, er I desuden velkomne til at kontakte de enkelte skoler.

Tilmeldingsgebyr

Ved tilmelding opkræves et tilmeldingsgebyr på 800 kr. Gebyret indgår som en del af den samlede betaling for kurset. Dette beløb betales ikke tilbage hvis tilmeldingen annulleres igen.